Idén uppstod 2007

Idén bakom MultiHejs uppstod då jag 2007 valde att bli självständig snickare.

Jag upptäckte snabbt att jag ute hos kunderna stod inför en större utmaning med lyft av tunga fönster som var svåra att klara av ensam.

Lyftsystem för en person

Behovet var ett ordentligt lyftsystem som kan användas av en person med kravet att det samtidigt skulle vara lätt att hantera och transportera. Vid uthäng framför fönstren skulle det också här vara möjligt att ställa upp fönsterliften.

​Ingen av de dåvarande produkterna på marknaden kunde uppfylla alla mina krav och till sist började jag med att utveckla ett eget lyftsystem.​

Detta blev startskottet till att jag startade MultiHejs ApS i 2009.

Hjälpmedel för tunga fönsterlyft

​Vi är idag en verksamhet med fokus på effektiva hjälpmedel, designade för att klara tunga fönsterlyft, och vi har nu utvecklat en lyftare till montering av takfönster med, samtidigt som vi ständigt arbetar på nya idéer och lösningar till branschen.

Vår vision är att alla ska ha möjlighet till goda arbetsvillkor när det ska utföras glaslyft och fönsterlyft. Våra produkter kan användas av alla och är utförda med fokus på säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet. Produkterna är utförda i aluminium för att minimera vikten vid transport och flyttning.

​Alla produkter är CE-märkta enligt maskindirektivet.

​Gå till MultiHejs, Portal-lift eller Out-Lift.