Trött på tunga lyft när du monterar fönster? Då ska du ha en MultiLift!

MultiLift kan användas av fönstermontörer, snickare, glasmästare och andra som arbetar med glas och fönsterlyft.

Din bästa investering

Vi tillverkar en fönsterlift som används av såväl stora byggföretag och små enmansföretag till ett konkurrenskraftigt pris.

Hög säkerhet till ett lågt pris

Du och dina medarbetare skonas från hittills tunga och ofta besvärliga fönsterlyft eller glaslyft och svåra takfönsterinstallationer vilket ger bättre arbetsförhållanden. Det i sin tur ger nöjda medarbetare med färre sjukdagar.

Samtidigt ger användningen av MultiLift en markant kortare arbetstid, för dig som arbetar med montering av fönster på ackord finns det såmed både tid att sparao ch pengar att tjäna!

MultiLift till enkel fönstermontering

Fönsterlyften är särskilt designad för fönstermontering. Fönsterlyften är otroligt lätt att montera, ställa in och flytta, den avlastar därmed inte bara dina och dina medarbetare vid tunga glas- och fönsterlyft, utan förbättrar hela din arbetssituation.​